sekretariat@unics.pl
+48 254 541 747

Rekrutacja

W tym miejscu znajdą się informacje odnośnie rekrutacji do naszej szkoły. Nasza szkoła jest bardzo popularna, ponieważ uczniowie z Naszej Szkoły są laureatami różnych konkursów i olimpiad. Nasza kadra pedagogiczna jest doskonale przygotowana do pracy z młodzieżą, wciąż się kształci i doskonali swoje umiejętności.

Terminy rekrutacji

01.06 – 30.06.2016 – przyjmowanie zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane sa osobiście

17.07.2016 – ogłoszenie wyników i listy przyjętych do naszej Szkoły

18.07.2016 – ogłoszenie listy rezerwowej

03.08.2016 – ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych Uczniów

Planowane klasy

W przyszłym roku planowane jest otwarcie następujących klas:

1) kosmetycznej- ze specjalnością pielęgnacyjną

2) wizaż – specjalność makijaż ciała

3) kucharz dużej gastronomii

Poza tym wszystkie klasy dotąd otwarte zostaną zachowane.

Regulamin rekrutacji

1. Do rekrutacji przystąpić będą mogli uczniowie, którzy ukończyli szkołę gimnazjalną.

2. Do rekrutacji wymagane są następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej, wynik egzaminu gimnazjalnego (oryginał).

3. O przyjęciu decyduje sumę punktów uzyskanych ze świadectwa i egzaminu gimnazjalnego.

4. List przyjętych uczniów zostanie ogłoszona 17 lipca, w tym terminie

5. Istnieje możliwość odwołania się u Dyrektora Szkoły. Wzór odwołania dostępy jest na stronie internetowej.